Shoestring budget on luxury trips

first_imgDear Editor,If the city were indeed running on a shoestring budget, why did they take a large entourage on a junket to the town of Linden recently to celebrate the official launch of the Linden Town Week 2018, costing the city a substantial sum? Would it not have been enough for this ‘poor’ city to have been represented by the Mayor alone? But no, the bigwigs at City Hall never miss an opportunity to fete.Why would a city on a shoestring budget embark on luxury retreats at expensive resorts around the country? This money could have offset the wages of scores of sanitation workers.Then in describing the City’s purported financial woes, it was suggested that they should look at new revenue earning avenues, since they are unable to undertake revaluation of properties in the city. Are these people for real? How could they have given away hundreds of millions of dollars in interest waivers and write offs, unlawfully I might add, as proper legal authority was never sought nor granted in many instances for this, and then turn around and place more financial burden on law-abiding tax paying citizens by increasing their property values?But how did the Council’s administration which employed close to 200 new persons, many who are the kith and kin of senior officials at City Hall in the last two and a half years, not know that this would have been unsustainable? One can only hope that as they retrench, they do it in a last in first out basis rather than targeting the loyal hard-working staffers that have been committed to the municipality for decades.But instead of just cutting costs by laying off workers, why is there no suggestion to lay off the contractors that are costing the city tens of millions per month, but which was not alluded to. And I am not referring to the garbage contractors that are providing a critical service, but those whom have obtained weeding and cleaning contracts without adherence to tender procedures.But if the Mayor and Town Clerk are serious about cost cutting, why don’t they stop jaunting around the world on those frequent useless, unnecessary luxury overseas trips and why don’t they shed themselves of all of the superfluity such as sports utility vehicles, bodyguards, chauffeurs, static security at their residences, assistants, messengers, and other large amounts of office and support staff.Sincerely,Melissa Chiulast_img read more

SEACHTAIN NA GAEILGE 2013 DO DHÚN NA NGALL Á SHEOLADH I LEABHARLANN GHAOTH DOBHAIR!

first_imgDonegal’s Seachtain na Gaeilge will be launched in Gaoth Dobhair next Monday – with a huge programme of events.And is now the norm, the celebration of our native language will last well over a week.The full programme delivered in conjunction with the county council library service will be launched at the library in Gaoth Dobhair. Cuirfear tús spleodrach le Seachtain na Gaeilge i gContae Dhún na nGall nuair a sheolfar imeachtaí na féile bliantúla i Leabharlann Ghaoth Dobhair, Dé Luain 4ú Márta ar 11.00am. Beidh an fhéile idirnáisiúnta, Seachtain na Gaeilge, ar siúl ar 4 – 17 Márta 2013 agus tá clár fairsing imeachtaí Gaeilge beartaithe do Chontae Dhún na nGall le linn na féile, idir Sheirbhísí Leabharlainne Chomhairle Contae Dhún na nGall agus Coistí Pobail agus Gaeltachta. Is é an Clr. Pádraig Ó Dochartaigh, Cathaoirleach ar Choiste Toghcheantair na nGleanntach agus Ball de Choiste Gaeilge na Comhairle Contae, a sheolfaidh imeachtaí na féile go hoifigiúil.Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge a chuireann úsáid na Gaeilge agus an cultúr Gaelach chun cinn in Éirinn agus thar lear. Tá an fhéile tar éis neart fuinnimh a bhailiú le blianta beaga anuas, agus tá sí anois ar an cheiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais. Tugann an fhéile deis d’achan duine sult a bhaint as an Ghaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal araon.Dúirt an Clr. Pádraig Ó Dochartaigh roimh an tseoladh go raibh lúcháir air go bhfuil “chóir a bheith 80 imeacht á reáchtáil ar fud Chontae Dhún na nGall idir an ceathrú agus an seachtú lá déag de mhí Mhárta le ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge, agus tá mise an-sásta go bhfuil an Chomhairle Contae agus Seirbhísí Leabharlainne na Comhairle ag glacadh páirte sa tseachtain arís i mbliana. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl ag na seirbhísí leabharlainne do pháistí agus do dhaoine óga, beidh scéalaíocht, tráth na gceisteanna, drámaíocht, amhránaíocht, aithriseoireacht, filíocht, ceardaíocht láimhe, eolas ar stair chlainne, taispeántais seanphictiúr, agus ceol agus damhsa, agus taispeántais leabhair Ghaeilge. Do dhaoine fásta beidh roinnt ciorcal comhrá ar siúl, chomh maith le caint ar logainmneacha agus maidineacha caife agus taispeántais éagsúla”. Ghabh sé buíochas le baill foirne na Seirbhísí Leabharlainne agus leis na Coistí Pobail agus Gaeltachta atá ag déanamh sár-obair leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa chontae i rith na Féile, agus ina dhiaidh.Is bliain an-tábhachtach í do Sheachtain na Gaeilge in 2013 toisc go mbeidh an fhéile mar chuid den tionscadal turasóireachta Tóstal Éireann, a bheidh ag mealladh na céadta míle turasóir go hÉirinn i rith na bliana; agus mar chuid de Bhliain na Gaeilge, comóradh 120 bliain d’athbheochan agus de ghluaiseacht na Gaeilge ó bunaíodh Conradh na Gaeilge in 1893. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi na himeachtaí, ní gá ach teagmháil a dhéanamh le Seán Ó Daimhín, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Contae Dhún na nGall ar 074 72496, nó dul go www.ccdhunnangall.FULL PROGRAMME BELOW:Dé Luain 4 MártaSeoladh Oifigiúil Sheachtain na Gaeilge Am: 11.00am (30 bomaite). Saor / freeSeó Ceoil agus AithriseoireachtaDéanfaidh páistí ón cheantair seó beo ceoil agus aithriseoireachta a chur i láthair le hamhráin agus dánta ó na leabharthaí Ící Pící agus Báidín Fheidhlimidh agus cúpla sampla ón leabhar úr ‘Ní thuigimse daoine fásta’ a bhéas ag teacht amach gan mhoill.Am: 11.30am Ceoltóirí Traidisiúnta An CrannógTáille: saorÁit: Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair(074 9560862)Comórtas Ealaíne Bunscoileanna ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí’4 – 9 Márta / 4th – 9th MarchTáille / Admission: Free / SaorÁit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag (0749532949) [email protected]é Máirt 5 MártaCeardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th [email protected] 10.30am30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th [email protected] 1.30pm30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library (074 9373701)Biongó as GaeilgeDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th [email protected] 11.00amScoileanna Náisiúnta / Local Primary schools Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun Dobhráin Bundoran Community Library (071 9829665)Tráth na gCeistDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th [email protected] 4.00pmDaltaí Rang 5 & 6 / 5th & 6th class pupils Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)An Mála Mór le Paidraigín Uí BhroinDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th [email protected] 11.00amTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library (074 9373701)Maidin ChaifeDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th March @ 11.00am go dtí 2.00pmChun sochar Cumann Cathaoir Roth na hÉireann, Brainse DhobhairÁit / Venue: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag(0749532949) [email protected]ó Mór na bPáistíDé Máirt 5 Márta / Tuesday 5th [email protected] 9.30pm – 11.30pmÁit: Coláiste Ros Goill, Na Dúnaibh Teagmháil / Contact: Céim Aniar Teoranta, (074 9154830), [email protected]órtas Ealaíne Bunscoileanna ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí’4 – 9 Márta / 4th – 9th MarchTáille / Admission: Free / SaorÁit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag(0749532949), [email protected]1Dé Céadaoin 6 MártaCeardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th March @ 10.30am30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann LeifearLifford Community Library (0749172726)Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th March @ 1.30pm30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun an Phobail Moville Library( 074 9385110 )Anna McQuinn (Údar / Author)Dé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th March @ 7.00pmAois: Daoine FástaTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Lárleabharlann, Leitir Ceanainn Central Library, Letterkenny (074 9124950)Comhrá Gaeilge / Irish ConversationDé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th March @ 7.00pmFáilte roimh gach leibhéal / All levels welcome. Fun and InformalTae agus Caife / Tea and coffeeTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)An Mála Mór le Paidraigín Uí BhroinDé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th March @ 11.00amTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Bhun an PhobailMoville Library (074 9385110)An Mála Mór le Paidraigín Uí BhroinDé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th [email protected] 1.00pmTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)Am Ríme / Rhyme Time(dátheangach / bilingual)Dé Céadaoin 6 Márta / Wednesday 6th March @ 11.00amAois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: saor / freeÁit / Venue: Lárleabharlann, Leitir Ceanainn Central Library, Letterkenny (074 9124950)Comórtas Ealaíne Bunscoileanna ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí’4 – 9 Márta / 4th – 9th MarchTáille / Admission: Free / SaorÁit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag (0749532949) [email protected]éardaoin 7 MártaTráth na gCeistDéardaoin 7 Márta / Thursday 7th March @ 4.00pmDaltaí Rang 5 & 6 / 5th & 6th class pupils Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library 074 9373701Am Ríme / Rhyme Time (dátheangach / bilingual)Déardaoin 7 Márta / Thursday 7th March @ 11.00amAois / Age: 2-4 bhliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha /Buncrana Community Library 074 93619412Scéalaiocht le Anna McQuinn le Gaelscoil AdhamhnáinDéardaoin 7 Márta / Thursday 7th March @ 10.00amAois: Daoine FástaTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Lárleabharlann, Leitir Ceanainn Central Library, Letterkenny (074 9124950)Léigh LC 2013 a Sheoladh / Launch of Read LK 2013 with Charlie BirdDéardaoin 7 Márta / Thursday 7th March @ 7.00pmTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Lárleabharlann, Leitir Ceanainn Central Library, Letterkenny (074 9124950)Ciorcal ComhráDéardaoin 7 Márta / Thursday 7th March @ 6.30pmTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library(074 9373701)Siúlóid StairiúilDéardaoin 7 Márta / Thursday 7th [email protected] 5.00pmÁit: Áislann Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, (086 452 8475), [email protected]í agus SpóirtDéardaoin 7 Márta / Thursday 7th [email protected] 6.30pmÁit: Áislann Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, ( 086 452 8475 ), [email protected]éile Coirm Gael Linn 2013Déardaoin 7 Márta / Thursday 7th March @ 10.30am – 3.30pmSeó bunscoile i nGaeilgeIrish Language Show by National Schools Áit: An Grianán, Leitir Ceanainn Teagmháil / Contact: Gael Linn,( 048 3752 2162 ), [email protected]órtas Ealaíne Bunscoileanna ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí’4 – 9 Márta / 4th – 9th MarchTáille / Admission: Free / SaorÁit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag (0749532949), [email protected]é hAoine 8 MártaQuiz Bleachtaireachta na LeabharlainneDé hAoine 8 Márta / Friday 8th [email protected] 1.00pmAois / Age: Daltaí 5 & 6 bliana / 5th & 6th class pupilsÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library,( 074 9361941 )Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé hAoine 8 Márta / Friday 8th March @ 10.30am30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhealach Féich Ballybofey Library, ( 074 9175384 )Am Ríme / Rhyme Time (dátheangach / bilingual)Dé hAoine 8 Márta / Friday 8th March @ 11.00amAois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun Dobhráin Bundoran Community Library,( 071 9829665 )Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé hAoine 8 Márta / Friday 8th March @ 1.30pm30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhaile na nGallóglach / Milford Community Library ( 074 9153927 )Am Ríme / Rhyme Time (dátheangach / bilingual)Dé hAoine 8 Márta / Friday 8th March @ 11.00amAois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library( 074 9373701)Ceol agus Damhsa le Naíscoil Little AcornsDé hAoine 8 Márta / Friday 8th March @ 12.00Aois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library,( 074 9373701)Éigse UladhDé hAoine 8 – Dé Domhnaigh 10 Márta Friday 8th – Sunday 10th MarchOscailt Oifigiúil, Ceolchoirm, Fóram Óige, Bronnadh FáinníÁit: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Teagmháil / Contact: Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair,( 074 9532208 ), [email protected] Oifigiúil Fhéile Rann na FeirsteDé hAoine 8 Márta / Friday 8th Marc[email protected] 8.00pmOscailt Oifigiúil na Féile, Bronnadh Phearsa Rann na Feirste, & Ceolchoirm na Féile.Áit: Áislann Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, (086 452 8475 ) [email protected]áth na gCeistDé hAoine 8 Márta / Friday 8th March @ 9.30pm – 11.30pmTáille / Admission: Triúr ar fhoireann, €10 an fhoireannÁit: An Síbín Ceoil, Na DúnaibhTeagmháil / Contact: Céim Aniar Teoranta, ( 074 9154830 ), [email protected]órtas Ealaíne Bunscoileanna ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí’4 – 9 Márta / 4th – 9th MarchTáille / Admission: Free / SaorÁit: Ionad Naomh Pádraig,Dobhar Uachtarach, An Bun Beag( 0749532949 ), [email protected]é Sathairn 9 MártaLá Gaelach Spóirt agus SpraoiDé Sathairn 9 Márta / Saturday 9th March @ 12.00pm – 4.00pmPeil, Preabchaisleán, Scrabble i nGaeilge, Péinteáil Aghaidhe, Srutharlú Gruaige, Púl, Leadóg Thábla, BBQ.Áit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag (0749532949). [email protected] Proifisiúnta i StiúideóCuisle CeoilDé Sathairn 9 Márta / Saturday 9th March @ 12.00pm – 4.00pmDéan taifead ar Shingil Dlúthdhiosca (Guth amháin) i stiúideó proifisiúntaÁit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag(0749532949). [email protected]órtas Abair Amach 2013Dé Sathairn 9 Márta / Saturday 9th March @ 11.00amComórtas Filíochta Ardáin do dhaoine óga Áit: Áislann Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, (086 452 8475), [email protected]4Ceardlann Amhránaíochta Éamoinn GhráinneDé Sathairn 9 Márta / Saturday 9th March @ 11.30am – 1.30pmCeardlann amhránaíochta trí Ghaeilge do dhaoine óga (7-12 mbliana) le Patricia Nic Ruairí Áit: An tSean-Bheairic, An Fal Carrach Teagmháil / Contact: An tSean-Bheairic,An Fál Carrach, (074 9180655), [email protected]órtas Scéalaíochta agus DántaDé Sathairn 9 Márta / Saturday 9th March @ 8.00pmComórtas Scéalaíochta agus Dánta do dhaoine óga agus do Dhaoine FástaÁit: Áislann Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, (086 452 8475), [email protected]órtas Ealaíne Bunscoileanna ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí’4 – 9 Márta / 4th – 9th MarchTáille / Admission: Free / SaorÁit: Ionad Naomh Pádraig, Dobhar Uachtarach, An Bun Beag (0749532949) [email protected]Éigse UladhDé hAoine 8 – Dé Domhnaigh 10 Márta Friday 8th – Sunday 10th MarchOscailt Oifigiúil, Ceolchoirm, Fóram Óige, Bronnadh FáinníÁit: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Teagmháil / Contact: Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair,(074 9532208), [email protected]é Domhnaigh 10 MártaAifreann na Féile i Rann na FeirsteDé Domhnaigh 10 MártaSunday 10th March @ 11.00amÁit: Séipéal Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, (086 452 8475), [email protected]úr Fhéile Rann na FeirsteDé Domhnaigh 10 MártaSunday 10th March @ 11.45amFocal buíochais, dán ó bhuaiteoir Abair Amach, cupán taeÁit: Áislann Rann na FeirsteTeagmháil / Contact: Áislann Rann na Feirste, (086 452 8475), [email protected]Éigse UladhDé hAoine 8 – Dé Domhnaigh 10 Márta Friday 8th – Sunday 10th MarchOscailt Oifigiúil, Ceolchoirm, Fóram Óige, Bronnadh FáinníÁit: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Teagmháil / Contact: Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair,(074 9532208), [email protected]é Luain 11 MártaTaispeántas “Adhmad na Beatha”: Wood of Life ExhibitionDé Luain 11 Márta / Monday 11th March Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library(074 9373701)Dé Máirt 12 MártaCeol agus Damhsa le NaíonraBhun CrannchaDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th [email protected] 10.30Aois / Age: 2-4 bhliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th March @ 11.00am30 duine (12 bliaina d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeAit: Lárleabharlann, Leitir Ceanainn Central Library, Letterkenny (074 9124950)Taispeántas “Adhmad na Beatha”: Wood of Life ExhibitionDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th March Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library (074 9373701)Biongó as GaeilgeDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th [email protected] 11.00amScoileanna Náisiúnta / Local Primary schools Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun Dobhráin Bundoran Community Library ( 071 9829665 )An Mála Mór le Paidraigín Uí BhroinDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th March @ 1.00pmTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhealach Féich Ballybofey Library ( 074 9175384 )Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th March @ 1.00pm30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Ráth Bhoth Raphoe Library ( 074 9144115 )Taispeántas Seanphictiúr agus Maidín ComhráDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th March @ 11.00am – 1.00pmTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair ( 074 9560862 )Lá Gaeilge Institiúid Teicneolaíochta Leitir CeanainnDé Máirt 12 Márta / Tuesday 12th MarchLá Gaeilge do mhic léinn agus do bhaill foirne agus don phobal / Irish language day for students, staff and public.Áit: Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT), [email protected]é Céadaoin 13 MártaAn Mála Mór le Paidraigín Uí BhroinDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 11.00amTáille / Admission: saor / freeÁit / Venue: Leabharlann Bhaile na nGallóglach Milford Community Library (074 9153927)Caint ar Logainmneacha:Talk on PlacenamesDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 11.30Tae agus Caifé / Tea and Coffee 11.00am Aois: Daoine FástaTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann LeifearLifford Community Library (0749172726)Comhrá Gaeilge / Irish ConversationDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 7.00pmFáilte roimh gach leibhéal / All levels welcome. Fun and InformalTae agus Caife / Tea and coffeeTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)Ceardaíochta do PháistíCrafts for ChildrenDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 6.00pmTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library( 074 9361941 )6Taispeántas “Adhmad na Beatha”: Wood of Life ExhibitionDé Céadaoin 13 MártaWednesday 13th MarchTáille / Admission: Saor / Free Áit: Leabharlann Bhun an Phobail Moville Library ( 074 9385110 )Ceol agus Damhsa le Naiscoil Dhomhnach ÓgDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 11.30amTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library( 074 9373701 )Ceolchoirm le Cór Thaobh a’ Leithid le Doimnic Mac Giolla BrídeDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 6.15pmAois: Daoine FástaLeathuair Scealaíocht leSuzanne Ní GallachóirDé Céadaoin 13 Márta /Wednesday 13th March @ 7.00pmAois: 7 mbliana d’aoisTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair ( 074 9560862 )Leathuair Scealaíocht le Suzanne Ní Ghallachóir Dé Céadaoin 13 Márta Wednesday 13th March @ 2.20pmAois: 7 mbliana d’aoisTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Phobail Na Rosann (074 9522500)Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé Céadaoin 13 MártaWednesday 13th March @ 1.30pm 30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun Dobhráin Bundoran Community Library(071 9829665)Déardaoin 14 MártaComhrá Gaeilge / Irish ConversationDéardaoin 14 Márta / Thursday 14th March @ 7.00pmFáilte roimh gach leibhéal / All levels welcome. Fun and InformalTae agus Caife / Tea and coffee Táille / Admission: Saor / Free Áit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library (074 9373701)Taispeántas “Adhmad na Beatha”: Wood of Life ExhibitionDéardaoin 14 Márta / Thursday 14th March Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library(074 9361941)Am Ríme /Rhyme Time (dátheangach / bilingual)Déardaoin 14 Márta / Thursday 14th March @ 11.00amAm: 11.00am (60 bomaite / 60 minutes) Aois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha /Buncrana Community Library (074 9361941)7Dé hAoine 15 MártaAm Ríme / Rhyme Time (dátheangach / bilingual)Dé hAoine 15 Márta/ Friday 15th March @ 11.00amAois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhun Dobhráin Bundoran Community Library(071 9829665)Tráth na gCeistDé hAoine 15 Márta / Friday 15th March @ 11.00amDaltaí Rang 5 & 6 / 5th & 6th class pupils Táille / Admission: Saor / FreeAit: Lárleabharlann, Leitir Ceanainn Central Library, Letterkenny (074 9124950)Taispeántas “Adhmad na Beatha”: Wood of Life ExhibitionDé hAoine 15 Márta / Friday 15th March Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Pobail Bhun Cranncha Buncrana Community Library (074 9361941)Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé hAoine 15 Márta / Friday 15th March @ 11.00am30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair (074 9560862)Ceardaíocht Sheachtain na Gaeilge le Bunscoil DonaghDé hAoine 15 Márta / Friday 15th March @ 11.15amTáille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Charn Domhnach Carndonagh Community Library (074 9373701)Ceardlann ‘Mo Chlann Féin’le Seoirse Ó DochartaighDé hAoine 15 Márta / Friday 15th March @ 1.00pm30 duine (12 bhliain d’aois)Táille / Admission: Saor / FreeÁit: Leabharlann Phobail Na Rosann (074 9522500)Am Ríme / Rhyme Time(dátheangach / bilingual)Dé hAoine 15 Márta / Friday 15th [email protected] 11.00amAois / Age: 2-4 bliain / yearsTáille / Admission: Saor / FreeÁit / Venue: Leabharlann Bhaile na nGallóglach Milford Community Library (074 9153927)Maidin ChaifeDé hAoine 15 Márta / Friday 15th [email protected] 10.00am – 1.00pmÁit: Ionad Acmhainne Mhíobhaigh, na Dúnaibh Teagmháil / Contact: Céim Aniar Teoranta, (074 9154830), [email protected]í Eile 4 – 17 MártaOther activitiesLeabharthaí Gaeilge ar taispeáint in achan leabharlann ar fud Dhún na nGall.Irish language books on display in all libraries throughout DonegalSEACHTAIN NA GAEILGE 2013 DO DHÚN NA NGALL Á SHEOLADH I LEABHARLANN GHAOTH DOBHAIR! was last modified: March 1st, 2013 by BrendaShare this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new window)Click to share on Pocket (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Skype (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Tags:SEACHTAIN NA GAEILGE 2013 DO DHÚN NA NGALL Á SHEOLADH I LEABHARLANN GHAOTH DOBHAIR!last_img read more